GEWIJZIGD Vastgesteld bestemmingsplan “HEDEL HERZIENING 2023, HOOIWEG 1” (BP1269)

DeHedelgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: GEWIJZIGD Vastgesteld bestemmingsplan “HEDEL HERZIENING 2023, HOOIWEG 1” (BP1269).

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Hedel herziening 2023, Hooiweg 1" op 14 december 2023 gewijzigd vastgesteld.De wijziging van de bestemming is noodzakelijk om de bouw van 4 woningen mogelijk te maken op het kadastraal perceel Hedel H-1899, naast de reeds bestaande woning Hooiweg 1. Met behulp van het nieuwe voorliggend bestemmingsplan worden bouwvlakken toegevoegd ten behoeve van de nieuw te realiseren woningen.De wijzigingen zijn opgenomen in de nota van zienswijzen. InzienVan 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024 ligt het bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. U kunt het bestemmingsplan ook vinden op 1.onze website www.maasdriel.nl;2.op de website www.omgevingswet.overheid.nl via de link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1269-VG01  De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1261-/NL.IMRO.0263.BP1269-VG01Niet mee eens?Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn is zes weken en begint op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd en loopt in dit geval 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee.De mogelijkheid van beroep bestaat in ieder geval als u belanghebbende bent bij het besluit. Als u géén belanghebbende bent, dan gelden aanvullende voorwaarden, te weten:- tijdens de voorbereidingsprocedure mocht een ieder zienswijzen indienen, en;- u heeft ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u alleen een beroepsschrift indienen als het niet uw schuld is dat u geen zienswijze heeft ingediend.Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State.Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).Meer informatieBel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar T. van Os

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deHedelgids.nl op 18-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Hedel, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHedelgids.nl
Redactie deHedelgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Hedel
  2. gmb-2024-20235

Gerelateerde berichten