Vastgesteld bestemmingsplan “Hedel bedrijventerrein De Kampen herziening 2022, Baronieweg 15” (BP1263)

DeHedelgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Hedel bedrijventerrein De Kampen herziening 2022, Baronieweg 15” (BP1263).

Meer informatie over deze bekendmaking:

De raad van de gemeente Maasdriel maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 8 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Hedel bedrijventerrein De Kampen herziening 2022, Baronieweg 15’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Baronieweg 15 te Hedel uit te breiden. Inzage Van 28 februari 2024 tot en met 9 april 2024 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij horende stukken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel tijdens de openingstijden. Het bestemmingsplan is ook vinden via de volgende websites; www.maasdriel.nl/bestemmingsplannen www.ruimtelijkeplannen.nl www.omgevingswet.overheid.nl (bij Regels op de kaart). Het identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.0263.BP1263-VG01 Niet mee eens? Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn is zes weken en begint op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd en loopt in dit geval van 29 februari 2024 tot en met 10 april 2024. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee. De mogelijkheid van beroep bestaat in ieder geval als u belanghebbende bent bij het besluit. Als u géén belanghebbende bent, dan gelden aanvullende voorwaarden, te weten: - tijdens de voorbereidingsprocedure mocht een ieder zienswijzen indienen, en; - u heeft ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u alleen een beroepsschrift indienen als het niet uw schuld is dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State. Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht). Meer informatie Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer T. Sayilgan.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHedelgids.nl op 29-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Hedel, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHedelgids.nl
Redactie deHedelgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Hedel
  2. 0f0ff80412671221f7b0629a397fff8e

Gerelateerde berichten